n10 Plaster skimming

 n10

Stírání, stahování omítky (omítkové stírání, stahování)

Úvod
Stírání omítky na sádrokartony je oblíbená metoda jak připravit hladký, bezešvý povrch schopný přijmout dekorační úpravu. Thistle Board Finish (TBF) byl specielně vyvinut pro tento účel a poskytuje alternativu ručnímu či mechanickému spojování a nutností použít základní nátěr (primer). Thistle Multi-Finish (TMF) je také možností a může být specifikován tam, kde použití ‘více-účelové‘ dohotovené omítky je užitečným přínosem na staveništi.
Použití TBF nebo TMF omítek na sádrokartonové desky poskytuje veškeré přednosti tradičního, klasického omítkového povrchu včetně zvýšené pružnosti, odolnosti vůči oděru (otěru), jednolitého povrchu a rychlého dokončení bez nutnosti broušení nebo podkladové úpravy. Jedinou přípravou je zesílení spojů a – v případě použití desek ze zkosenou hranou – vyrovnání úkosu. Omítka se aplikuje zednickou lžící na zdi či stropní povrch  ve 2mm vrstvě (tloušťce).
TBF a TMF odpovídají všem příslušným  Britským Stavebním Standartům (BS 1191, Part 1, Class B: 1973 apod.)

Bezpečnost zdravotní a pracovní
Veškeré aspekty zdravotní a pracovní bezpečnosti práce a použití plně odpovídají regulacím a předpisům podle příslušných BS norem. (zkrácený odstavec)

Prostředí
Opatrnost je zapotřebí při aplikacích konečného povrchu při nízkých teplotách. Ve velmi teplých nebo velmi suchých podmínkách zabezpečte aby nedošlo k rychlému dehydrování (rychlé ztrátě vlhkosti), jinak omítka nemusí dosáhnout své plné pevnosti. Jakmile jednou je uzrálá a suchá, omítka je pak vhodná pro situace kde teplota nepřesáhne 43 stupňů Celsia.

Příslušenství
TBF nebo TMF
Thistle Plaster Finish (TPF) – prosíme viz oddělení r50 – Omítky a příslušenství.
Omítkářské nářadí a vybavení – prosíme viz oddělení r50 – Omítky a příslušenství.

Výkonnost

Požární bezpečnost.
TBF a TMF produlty jsou nehořlavé a vybavené příslušnými atesty (BS-476, Part 4, 1970 (1984) a odpovídají všem relevantním předpisům. (zkráceno)

n10 Plaster skimming

 Zvuková izolace
Použití TBF nebo TMF napomáhá sádrokartonovým aplikacím dosáhnout optimální akustické izolace, neboť veškeré malé mezery či podobné vzdušné škvíry budou vyplněny a uzavřeny při omítání.

Odolnost
TBF a TMF si zachovávají vysokou sílu v průběhu schnoucího procesu a netrpí jinak obvyklými sesychacími trhlinami. Omítky mají výbornou odolnost proti úderu. Pro nejvyšší kvalitu omítkářské práce a všude tam kde nejvyšší možná odolnost proti nárazům je zapotřebí, Thistle Bonding Coat (Thistle Zapeňovací Nátěr) může být aplikován na povrch desek jako podklad do 5mm tloušťky následován 2mm přidáním Thistle Plaster Finish (Thistle Omítkové Dokončení)

Pokrytí, Doba Tuhnutí a Hmotné Vlastnosti

Tabulka 1 – Vlastnosti

Podkladové nátěry

Váha pytlů v kg

Přibližné pokrytí

Přibližná doba tuhnutí

Sklad. životnost (měsíců)

TBF

25

410 - 430

1,5 hod

4

TMF

25

410 - 430

1,5 hod

4

(poznámka: údaje o pokrytí jsou založeny na předpokladu 2mm tloušťky nánosu)

PODKLADY

Všeobecné
TBF je specielně vyvinut pro použití na podkladové sádrokartonové desky (včetně Gyprox Desek) až do 2mm stěrkové úpravy, přičemž TMF nabízí vyhovující alternativu. Pro dosažení maximální kvality práce, Thistle Bonding Coat (TBC), 5 mm a Thistle Plaster Finish (TPF), 2 mm – mohou být specifikovány.

Sádrokartonové desky (s výjimkou vlhkuvzdorných desek)
Stěrkování by mělo být specifikováno ouze na přední straně desek, tedy straně bez papírových přesahů. Jinými slovy: slonovinově zabarvená strana v případě „WallBoard“ desek a „HandBoard“ desek, dále pak barevná strana desek „FireLine“ a „SoundBloc“.

Vlhkuvzdorné desky
Stěrkové omítání by za normálních okolností nemělo být specifikováno na Vlhkuvzdorné desky, neboť se předpokládá, že tyto materiály budou aplikovány ve velni vlhkém prostředí – pro které žádné sádrové omítky nejsou vhodné. (zkráceno)

n10 Plaster skimming

 Gyproc Multi board
Stírková omítka by měla být aplikována u těchto materiálů na jejich hladkou stranu. Jinak platí běžné, již popsané, standarty použití. (zkráceno)

Příslušenství
Sekce n25 manuálu se zabývá doporučenými upevňovacími zařízeními a podobným příslušenstvím k použití se sádrokartony.

Keramické obkladačky
Keramické kachličky až do 20kg na čtvereční metr mohou být aplikovány při použití tenké vrstvy příslušného lepidla (normálně 3mm silné). Je nutno zabezpečit že omítkářská práce je dokonale suchá a stabilní. TBF a TMF v tomto přípúadě by neměly být příliš uhlazené, jelikož vyhlazený povrch bude skýtat sníženou přilnavost lepidla. Vyleštěné povrchy naopak musí být zdrsněny a upraveny vhodným zíkladním nátěrem (primerem) aby se vhodně povrch připravil. Všeobecně platí, že primer (základní nátěr) by měl být použit u všech prachitvorných povrchů před aplikací lepidla na kachličky. Ve všech případech také je nutno striktně dbát na návody k použití u používaných lepidel.

POUŽITÍ

Míchání
Omítky jsou již namíchány a pouze čistá voda je zapotřebí k přípravě směsí k použití. Míchejte omítky ve vhodných a čistých nádobách. Nepoužívejte žádné přídavné přísady. Veškeré používané nářadí musí být čisté. Znečištění od předešlých aplikací může způsobit zkrácení dozrávajícího času a v důsledku i snížit celkovou pevnost omítky po dokončení.

Omítání deskových ploch
1. Nanes omítku s důrazným tlakem, vytvoř žádanou tloušťku ve dvou dávkách a uhlaď až do matného, hladkého povrchu. Řiď se všemi relevantními pokyny bezpečnosti práce a po. (zkráceno)
2. Před tím než naneseš TBF nebo TMF na sádrokartonové desky, zesil spoje, spáry a úhly použitím Gyproc tmelící spojovací pásky.
3. Předem zaplň a vyrovnej jakékoliv mezery mezi deskami které jsou větší než 3 mm.
4. Rozetři omítku podél každého spoje.
5. Vtiskni pevně spojovací pásku do omítky a okamžitě pokryj s další dávkou. Ponech dostatek omítky pod páskou na zbezpečení dobrého slepení a zabezpečení že celá aplikace bude bez vzduchových bublinek.
6. Nanes omítku až po té, co spojení desek zatuhlo ale ještě neuschlo.

Poznámka:
V případě upřednostnění, je možno použít na zpevnění spojů a úhlů  Thistle Pro Tape FT50 Glasss Fibre pásku. Nicméně, je vhodné si povšimnout, že tato páska

n10 Plaster skimming

není přímá náhrada za Gyproc Spojovací Pásky (Gyproc Joint Tape) v odolnosti proti prasklinám, zejména v systémech kde okraje a hrany desek nejsou plně podepřeny. Jelikož FT50 je samolepící, není zapotřebí předběžný nános. Páska by se měla umístit a pak omítka rozetřena podél každého spoje. K zminimalizování nebezpečí prasklin je důležité aby omítka byla dobře protlačována páskou a aby jakákoliv mezírka mezi deskami byla zaplněna. Omítka pak by měla být nanesena až tento spojovací akt zatuhnul, ale ještě neuschnul.

Dekorování
Sádrové práce na bázi Gypsum musí být vždy naprosto a dokonale suché ještě před dekorováním, i když nátěr prodyšnou barvou může být mezitím proveden. Povrch sádrové omítky může být upraven a dekorován většinou běžných barev a přijme i většinu běžných tapetových lepidel. Vždy ale dbejte na instrukce a doporučení výrobců a dodavatelů aplikovaných dekoračních materiálů.

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(translation P.Šťastný, 2006)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx