b05 Plaster systems

 b05

Omítkové systémy

 Úvod

Thistle stavebnické omítky mají široký výběr předmíchaných na sádře založených produktů. Byly sestaveny tak aby vyhovovaly široké škále typů podkladů včetně betonu, cihel, tvárnic, pískových cementů a lišt z plechových mřížovin. Tyto omítky nabízí dobrou odolnost proti nárazu a mohou uspokojit náročné a obtížné požadavky na staveništi.

 Tři základní stavební omítkové systémy jsou k dizposici – dvouvrstvá ruční aplikace, jednovrstvá ruční aplikace a jednovrstvá strojní aplikace. Výběr bude založen na řadě faktorů včetně zkušenosti pracovní síly, a požadavky na rychlost. Dvou vrstvá omítková aplikace je ta nejpopulárnější metoda používaná v UK.

 Thistle omítky jsou bez vrozených sesychacích prasklin, poskytují kontrolovatelné tuhnoucí časovaní a nabízejí kvalitní, hladký a bezešvý povrch připravený k dekorování. Elektrikářské potřeby jsou snadno vyfrézovatelné a posléze opět zahlazené v průběhu omítání. Použití je doslova nezávislé na povětrnostních podmínkách počasí.

 Omítkové systémy popsané v této části jsou určeny pro použití na pevných, celistvých podkladech. Pro pokyny a detaily omítkových aplikací na sádrokartony se odkažte prosím do sekce n10 Plaster skimming – Omítkové stírání.

 Komponenty

Thistle omítky – pro dvou vrstvé, jedno vrstvé a strojní nahazovací aplikace.

ThistleBond-it – tmelící, lepící prostředek pro použití na hladkých podkladech.

GypPrime – pro kontrolu nad velmi vysokou savostí podkladu.

Thistle plaster beads – plný výběr zesilovacích elemntů z galvanizované oceli specielně vyvyinuty pro vyztužení sádrování.

Gyproc Tools – kompletní sestava a výběr omítkářských nářadí a příslušenství.

 Bezpečnostní technické parametry

            Thistle omítky jsou plně kompatabilní, ve shodě a odpovídají všem relevantním EU a BS předpisům a regulacím. Jejich jmenovitý seznam je nabízen na vyžádání, z důvodu rozsahu.

            Thistle omítky a jejich aplikace jsou plně komatabilní a ve shodě také se všemi relevantními EU a GB bezpečnostními, hygyienickými a zdravotnickými předpisy, jakož i se všemi relevantními předpisy na ochranu životního prostředí. I tento seznam je nabízen na vyžádání, z důvodu rozsahu.

            Thistle omítky a jejich aplikace jsou rovněž plně kompatabilní a ve shodě se všemi relevantními EU a GB předpisy a zákony upravující požární bezpečnost, požární odolnost, zvukovou isolaci a konstrukční odolnost. Detailní seznam je nabízen na vyžádání, z důvodu rozsahu.           

(zkráceno)

b05 Plaster systems

 Použití a výkonnost

Doporučení na jakost podkladových omítek k použití na různých podkladech jsou uvedeny v tabulce 1. Uvedené tloušťky jsou maximální doporučené pro běžnou práci. Doporučení na vhodné dokončovací omítky pro jednotlivé spodní vrstvy jsou uvedeny v tabulce 2. Všeobecně – dokončovací omítky by měly být aplikovány ve 2 mm tloušťce. Podrobnosti o váze pytlů, velikost pokrytí a přibližný čas zatvrzení jsou uvedeny v tabulce 3.

 TABULKA 1. – Základní podklady a doporučená tloušťka¹ (mm) 

Background
(podklad)

Thistle Hard-wall

Thistle
Tough
Coat

Thistle
Reno-vating

Thistle
Bonding
Coat

Thistle
Dri-Coat

Thistle
Browning

 

Thistle
Univers.

OneCoat

Thistle
Projection

Běžné cihlové zdi a cementové cihly s prohr. spoj.

11

11

11

 

 

11

 

13

13

Průmyslové cihly s prohrábnutým spojením

 

 

11

11

 

 

 

13²

13²

Plné cementové bloky s mech. klíčem

11

11

11

11

 

 

 

13

13

Odlehčené cement.bloky a porézní bloky

11

11

11

 

 

11

 

13

13

Běžný štěrkový cement

 

 

 

11²

 

 

 

13²

13²

Ostatní cementy a příměsemi

 

 

 

11³

 

 

 

13³

 

Prefabrikované cementové jednotky+stropy

 

 

 

 

 

 

Beton bez jemných součástí

11

11

11

11

 

11

 

13

13

Lišty z plechové mřížoviny

 

 

 

11

 

 

 

13

13

Podklady upravené s ThistleBond-it (např.skelné povrchy)

 

 

 

11

 

 

 

13

 

Sádrokartony 

 

 

 

 

 

 

Vhodné podklady ošetřené proti vlhku (cihly, kámen)

 

 

 

 

11

 

 

 

 

¹ Uvedené tloušťky jsou průměrné a týkají se stěn. Tloušťka omítky by měla být tvořena v postupných dávkách přibližně 8mm. Nižší celková tloušťka je doporučena u podhledů. Tam kde se použije ThistleBond-it lepící medium je uvedená tloušťka maximální. Thistle X-Ray omítka přináší ochranu před rentgenovým zářením a tloušťka je odvislá od míry chtěné ochrany – kontaktujte technické oddělení British Gypsum Technical Advice Centre pro pokyny.
² ThistleBond-it lepící medium může být nutné použít.
³ ThistleBond-it lepící medium je nutno použít.
º ThistleBond-it lepící medium je nutno použít jestliže se omítají Vlhku Odolné desky (Moisture resistant boards). GypPrime kontrola savosti primární nátěr je nabízen k použití tam, kde je nutno snížit vysokou savost podkladů.

b05 Plaster systems

 TABULKA 2. – Konečná omítkové vrstvy a tloušťky¹ (mm) 

Podklad –  základní nátěr

Thistle Plaster
Finish

Thistlr Multi
Finish

Thistle Board
Finish

Thistle Renovating
Finish

Gyproc sádrokartony
a Gyproc Multi-Board²³

 

۷

P

 

Thistle browning

P

۷

 

 

Thistle Tough coat

P

۷

 

 

Thistle Bonding coat

P

۷

 

 

Thistle Hardwall

P

۷

 

 

Thistle Dri-Coat

 

۷

P

 

Thistle X-Ray

 

P

۷

 

Thistle Renovatingº

۷

۷

 

۷

Vyhovujícně rovný normál
štěrkový beton³

 

P

۷

 

Vyhovujícně rovný betonºº
z jiných příměsí a složek

 

۷

P

 

Pískové / cementové
podklady

P

۷

۷

 

Poznámky:

¹ Ve všech případech konečná omítka by měla být nanesena do potahu o síle přibližně 2mm.
² Stírání by mělo být použito pouze na čela (přední strany) desek. Stírání vlhku vzdorných desek by nemělo být normálně specifikováno, s výjimkou kde již další, pokračující úpravy proti vlhkosti nebudou aplikovány ani požadovány (např. konstrukce pláště a jádra). Použití ThistleBond-it je doporučeno při stírání vlhku odolných desek.
³ Tam kde tloušťky více jak 2mm jsou požadovány mělo by se zvážit použití podkladových a dokončujících systémů (např. ThistleBondingCoat a Thistle Plaster Finish nebo Thistle Multi-Finish.) ThistleBond-it může být nutný v těchto případech.
ºº ThistleBond-it lepící prostředek je nutný.
º Thistle Renovating Finish je schválen Britskou Stavební a Konstrukční Asociací.

Klíč:
P
značí doporučenou (preferenční) volbu ve vztahu k savosti podkladu při standartních podmínkách na stavbě.
۷ Indikuje také vhodnou volbu (nikoliv však preferenční).

TABULKA 3. – Váha pytlů, pokrytí a přibližné časy tuhnutí.

Plaster type Podklady

Váha pytlů kg

Přibližné pokrytí

Přibližný čas tuhnutí - v hod.

m²/pytel  - 

m²/1000 kg

Thistle Hardwall

25

3,0

115 - 130

1½ -2

Thistle Tough Coat 

25

3,5

135 - 150

1½ -2

Thistle Renovating

25

3,0

115 - 125

1½ -2

Thistle Bonding Coat

25

2,75

100 - 115

1½ -2

Thistle Dri-Coat 

25

3,25

125 - 135

0

Thistle X-Ray

25

1,0

40 - 50

1½ -2

Thistle Browning

25

3,5

135 - 155

1½ -2

Thistle Universal One coat

25

2,25

100 - 110

1½ -2

Thistle Projection

25

2,0

90 - 100

1½ -2


Jemná omítka-ukončovací

Thistle Plaster Finish

25

10,25

410 - 430

2

Thistle Multi-Finish

25

10,25

410 - 430

Thistle Board finish

25

10,25

410 - 430

Thistle Renovating Finish

25

10,25

410 - 430

1½  - 2

Údaje o pokrytí jsou založeny na 11mm tloušce u podkladů a 2mm tloušťce u konečných potahů. Veškeré produkty dodávané v pytlích ukazují nejpozdější datum doporučeného použití.

b05 Plaster systems

 PODKLADY 

Všeobecně
Veškeré povrchy by měly být v základě suché a uchráněny před vlivem počasí. Vhodnost toho kterého podkladového materiálu pro omítkování by měla být posouzena ve vztahu ke své odolnosti a síle, savosti, tmelících (lepících) vlastnostech, sesychaní nebo charakteristice teplotních pohybů, jakož i obsahu vody a rozpustných solí. Velmi vysoké nebo naopak nízké savé základní směsi by měly být před-ošetřeny s lepicí složkou. Použití Thistle-Bond-it je doporučeno pro hladké podklady, zatímco GypPrime je doporučen pro vysoce savé podklady. Vysoká savost určitých podkladů může být vhodně upravena jemným postřikem vody.

Cihlové / tvárnicové práce
Povrch musí být čistý, suchý a vhodný pro příjem sádrové omítky. Uprav savost vodou. Jestliže savost je extrémně veliká, podklad by měl být ošetřen s GypPrime.
Na vysoce savých cihlových či tvárnicových pracech je doporučeno používat Thistle Hardwall nebo Thistle Tough Coat.
Odlehčené cementové tvárnice mohou podporovat vysokou savost. Uprav savost vodou nebo – v případě hodně vysoké savosti – předem připrav pomocí GypPrime.
Málo savé podklady jako např. některé betonové bloky, průmyslové cihly a vápeno-pískové cihly se vyznačují nízkou savostí. Spoje by měly být dobře prohrábnuty aby vytvořily dostatečnou mechanickou přilnavost. Hladké podklady by měly být před-připraveny s ThistleBond-it.
Hutné štěrkové betonové bloky nepotřebují zvlhčovat před omítáním, ale omítka by měla být nanášena s velmipevným tlakem aby se zabezpečil dobrý kontakt s podkladem.

Beton
Povrch musí být čistý, suchý a vhodný pro příjem sádrové omítky. Jakákoliv plíseň, mastnota nebo jiné přísady by měly být odstraněny z povrchu.
Beton bez jemných součástí nepotřebuje vlhčení před omítáním.
Běžný štěrkový beton by měl mít dostatek času na dozrání před omítáním. Omítky by neměly být aplikovány na zelený podklad nebo je-li patrná volná voda. Uzrálý beton bude potřebovat vlhčení aby se vypudil vzduch před omítáním. Čistá voda by se měla k tomu účelu použít asi 5 – 10 minut před omítáním aby se upravila savost.
Monolitický, staveništní nebo prefabrikovaný beton který je mimořádně hladký, nebo který je vyroben z vápence, cihel, žuly a některých lehkých směsí – bude potřebovat před-přípravu s ThistleBond-it.

b05 Plaster systems

 Prefabrikované betonové části  by měly být omítnuty s Thistle Bonding Coat. Ke snížení risika prasklin na minimum, nánosy by měly být aplikovány s dostatečným tlakem aby se zaplnily veškeré mezery mezi jednotlivými dílci.
U skládaných stropů betonové nosníky by měly být před-připraveny s ThistleBond-it. Je-li to žádoucí, savost výplňových panelů lze rovněž regulovat.

Příprava vysoce nebo nízce savých podkladů
Podklady jako keramické kachličky, glazované cihly, mimořádně hladké betony nebo betony vápencové, žulové a některé odlehčené směsice budou vyžadovat přípravu s ThistleBond-it lepící přípravek před omítáním. Povrch by měl být dokonale čistý a měl by mít možnost uschnutí před přípravným procesem.
GypPrime lepící přípravek by měl být použit pro přípravu povrchů s vysokou savostí. U některých velmi porézních povrchů vlhčení samo o sobě nemusí být dostatečné, jelikož voda je téměř okamžitě vstřebaná.
Jsou-li jakékoliv pochyby ohledně vhodnosti podkladu pro přímé omítání, zkušební část by měla být omítnuta a odzkoušena na přilnavost po uschnutí. Je-li přilnavost nedostatečná, vhodný lepící prostředek musí být aplikován na podklad před omítáním.
ThistleBond-it lepící prostředek je specielně vyroben pro použití na hladkých podkladech. Má mnoho předností před PVA a je jediným produktem, který je doporučen pro používání s Thistle omítkami.

Výhody obsahují: 

  • Obsah jemných příměsí pro lepší mechanickou přilnavost

  • Omítka je aplikována když je suchá, umožňujíce flexibilní časování práce

  • Omítka může být aplikována v normálních tloušťkách (např. do 13 mm) maximálně 8 mm na podhledech.

  • Žádné ředění, tedy žádné nejasnosti na stavbě.

  • Zeleně zbarvený pro snadnou vizuální identifikaci při aplikaci.

GypPrime lepící prostředek je specielně vyvinut pro přípravu vysoce savých podkladů. Je to jediný, doporučený, prostředek pro použití s Thistle omítkami. Může být ředěn dle potřeby pro naprostou flexibilitu, pro různé stupně savosti a je žlutě zbarven pro snadnou identifikaci.
ThistleBond-it a GypPrime by měly být aplikovány pouze v souladu s návodem a pokyny pro použití. Zejména je nutno zabezpečit aby doporučené tloušťky omítek nebyly překročeny (viz kapitolu b05 POUŽITÍ A VÝKONNOST), jinak hrozí nebezpečí porušení přilnavosti. Všude tam, kde silnější vrstva omítky je zapotřebí, např.kvůli nerovnosti podkladu, alternativní nosič by měl být specifikován, jako např. mřížkové plechové lišty apod.

b05 Plaster systems

 Písek / Cement základní nátěry
Tato metoda omítání je již nyní většinou nahrazena sádrovým omítáním. Získat správný stupeň jemnosti písku a poskytování dostatku času na seschnutí pískového cementu jsou nezbytné pro minimalizování rizika možných vad a nedostatků jak popisováno v kapitole 549:1990 Britského Standardu.
Pro přípravu takového nátěru pro finální omítkovou aplikaci by měl být tento poškrábán (zdrsněn) aby se získala dobrá přilnavost. Dostatek času na dostatečné seschnutí musí být poskytnuto a savost upravena postřikem čisté vody před omítáním.

Latě z plechové mřížoviny
Omítka by měla být aplikována pouze na pozinkovanou nebo epoxy potaženou ocel. Před omítáním by měly být všechny ostré hrany, poškozené mřížkování, spony, hřeby a konce drátů zabezpečeny ohnutím dovnitř a ochráněny pozinkováním nebo vhodným nátěrem.
Běžné použití na plechovou mřížkovinu zahrnuje prostupující vrstvu, která musí být protlačena mřížkovinou aby poskytla dobrý úchyt pro podklad. Povrch této vrstvy musí být poškrábán aby poskytl uspokojivý úchyt plovoucí vrstvě té samé podkladové omítky, a musí být umožněno její zatuhnutí, ale ne vyschnutí před tím, než následná vrstva je aplikována. Plovoucí vrstvy by měly být nanášeny v tloušťkách 8mm do celkové tloušťky omítky 25mm – a poškrábány drátem apod., mezi každým nánosem. Konečný plášť by měl být vyrovnán do rovnoměrného povrchu a jemně poškrábán aby vznikl dobrý úchyt pro Thistle Plaster Finish nebo Thistle Multi Finish.

Strojně aplikovaná omítka vyžaduje použití stříkací lišty.

Polystyrenové pěnové desky

Desky musí být dobře uchyceny. Při uchytávání do dřeva, výrobcovy instrukce musí být dodrženy. Veškeré spoje a úhly musí být vhodně vyztuženy a pevně usazeny v sádrové omítce.

b05 Plaster systems

 Znovuomítání stěn – po provedení ochrany proti vlhkosti (dpc)
Thistle Dri-Coat je jediná Britská Sádrová omítka doporučena pro toto použití. Zdroj vzestupující vlhkosti musí být nalezen a odstraněn. Současné omítky otlučeny do výše alespoň 0,5 m nad novou ochranou anebo alespoň nad viditelnou hranicí vlhkosti. Tam, kde jsou omítky sádrové, musí být kompletně odstraněny. Za ideálních okolností bude znovu omítnutí s Thistle Dri-Coat omítkou pozdrženo co nejdéle aby došlo k maximálnímu vyschnutí podkladu. Před omítnutím, jakékoliv náznaky solí prostupující na povrch podkladu v průběhu schnutí musí být opatrně odstraněny. Rohové lišty (pokud použity) nesmí být uchyceny pomocí sádrových materiálů.
Podklad musí být čistý, uspokojivé kvality, bez prachu, náznaků solí či zvětrávání. Tam, kde pouze zbytková vlhkost je patrná, Thistle Dri-Coat může pak být aplikován. Nízko savé nebo hladké povrchy, jako např. technické cihly (engineering bricks), by měly být ošetřeny před omítáním s vodě vzdorným lepícím pomocníkem, který by měl být omítnut podle výrobcových návodů.
Tam, kde je podklad suchý, je důležité kontrolovat savost stříkáním vody. Toto zamezí rychlému schnutí omítky, což by mohlo negativně ovlivnit její odolnost a sílu.

Znovuomítání stěn – všeobecné aplikace
Tam, kde je dotyčná stěna vlhká, znovuomítání s Thistle Renovating by mělo být pozdrženo tak dlouho jak je možno aby se zaručilo dobré vyschnutí podkladu. Jakýkoliv zdroj prostupujícího vlhka musí být identifikován a odstraněn. Před omítáním je nutno odstranit veškeré náznaky prostupujících solí.
Podklad musí být čistý, uspokojivé kvality, bez prachu, náznaků solí či zvětrávání. Tam, kde pouze zbytková vlhkost je patrná, Thistle Renovating může být aplikován.

NA STAVBĚ (PRACOVIŠTI)

Všeobecně
Je bezpodmínečně nutné se řídit veškerými, relevantními bezpečnostními předpisy, pokyny a zákony.

(zkráceno)

 Míchání
Podkladové omítky jsou již před – míchány se všemi náležitými přísadami a tudíž jen čistá voda je zapotřebí k přípravě k jejich použití. Míchání by mělo probíhat v čistých nádobách bez přídavku jakkýchkoliv přísad. Používání mechanických mixérů by mělo být minimalizováno, protože přílišné míchání může poškodit přísady a zmenšit kapacitu pokrytí.
Rovněž tak veškeré nářadí by mělo být čisté. Cizí příměsi a nečistoty mohou negativně ovlivnit vlastnosti schnutí atd omítkových materiálů. Thistle Projection, Thistle Hardwall a Thistle Tough Coat omítky mohou být aplikovány pomocí omítkovacích strojů.

b05 Plaster systems

Pevné podklady
Podkladové omítky by měly být aplikovány s pevným tlakem, naneseny do požadované tloušťky, vyrovnány a mírně poškrábány aby se utvořil na povrchu „klíč“ na uchycení následných aplikací Thistle Plaster Finish nebo Thistle Multi-Finish. 

Omítkování na plechové mřížoviny
Omítka by měla být aplikována pouze na pozinkovanou nebo epoxy potaženou ocel. Před omítáním by měly být všechny ostré hrany, poškozené mřížkování, spony, hřeby a konce drátů zabezpečeny ohnutím dovnitř a ochráněny pozinkováním nebo vhodným nátěrem. Běžné použití na plechovou mřížkovinu zahrnuje prostupující vrstvu, která musí být protlačena mřížkovinou aby poskytla dobrý úchyt pro podklad. Povrch této vrstvy musí být poškrábán aby poskytl uspokojivý úchyt plovoucí vrstvě té samé podkladové omítky, a musí být umožněno její zatuhnutí, ale ne vyschnutí před tím, než následná vrstva je aplikována. Plovoucí vrstvy by měly být nanášeny v tloušťkách 8mm do celkové tloušťky omítky 25mm – a poškrábány drátem apod., mezi každým nánosem. Konečný plášť by měl být vyrovnán do rovnoměrného povrchu a jemně poškrábán aby vznikl dobrý úchyt pro Thistle Plaster Finish nebo Thistle Multi Finish.
 

Omítkování na desky (mimo stírání)
Tam kde Thistle Bonding Coat a konečná omítka jsou aplikovány na sádrokartony, Gyproc Joint Tape (páska) se použije na zpevnění spojů a úhlů. Vešlkeré mezery větší než 3mm musí být předplněn s konečnou omítkou, která je rozmazána kolem každého spoje. Spojovací páska (Joint Tape) je pak pevně vtisknuta do této směsi a ihned pokryta s další vrstvou. Spoje by měly být ponechány zatuhnout ale nikoliv vyschnout – před tím, než podkladové omítání započne.

Stříkací, nanášecí přístroje
Thistle Projection, Thistle hardwall a Thistle Tough Coat – jsou všechny vhodné k strojnímu (stříkacímu) nanášení. Omítka by měla být tímto způsobem nanášena (nastříkána) na podklad ve stylu „stuhy“, tj zprava do leva v souvislé stuze. Hustota směsi způsobí spojení nánopsu, který se pak vyrovná tak, jako u ručního omítání. Celková tloušťka by neměla přesáhnout 25mm.

Jedno-vrstvé ruční omítání
Thistle Universal One-Coat (Thistle Univerzální Jednovrstvý) by měl být aplikován s pevným tlakem, nanesen postupně do požadované tloušťky a vyrovnán do uniformního povrchu. Jakékoliv nerovnosti a prohlubně vyrovnávat. Jak omítka tuhne, další dodatečné vyrovnávání je možno provádět. Jakmile je omítka dostatečně pevná, její povrch může být omýván houbou a vodou dle potřeby aby mastnota se zvedla k povrchu. Omítka se pak uhlazuje až do hladkého, matného povrchu.

Omítání po provedení ochrany proti vlhkosti (dpc)
Thistle Dri-Coat je jediný (v Britanii ) doporučený produkt pro tuto aplikaci.Prvotní vyzrání a seschnutí již poškrábaného podkladu musí proběhnout před aplikací konečné omítky. V dobrých podmínkách schnutí je doporučeno pozdržet minimálně o 24 hodin tuto závěrečnou práci, jsou-li povětrnostní podmínky nepříznivé  - i déle,

b05 Plaster systems

 dle rozvahy. Nedodrží-li se tato podmínka, praskání a jiné vady se mohou projevovat na konečném povrchu. Je-li podlaha pevná, jednolitá, 50 mm mezera by měla být vynechána mezi omítkou a podlahou. Za žádných okolností by neměla být prováděná ochrana proti vlhkosti krácena či jinak upravována.

Ochrana před Rentgenovým zářením
Separátní technické specifikace jsou k dispozici na vyžádání ohledně Thistle X-Ray produktu, který se touto technologií zabývá. 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(translation P.Šťastný, 2006)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx