Ανάβαση στο βουνό Ίδη (2456 μ.), Ψηλορείτης, Κρίτη, 2010