Plynovod Gazela

Plynovod Gazela propojí stávající soustavu v Brandově (hraniční předávací místo ČR / NSR) se stávající soustavou Megal u Rozvadova. Buduje se kvůli zásobování Francie přes Jižní Německo. Když už nám okolní státy natáhnou potrubí přes půlku země, aniž by nám k čemukoliv sloužilo a jen nám výrazně hyzdí krajinu, my si ani nedokážeme prosadit, abychom tuto zakázku sami realizovali – většina prací je prováděna Tureckými firmami a dělníky. Rozpočet jen na materiál je totiž 2.5 miliardy Kč. Korupce v této zemi nezná mezí – je jasné, že investor někomu zaplatil. Z řemeslného pohledu jde o odfláknuté dílo – potrubí je ukládáno na hromádky shrnuté hlíny namísto uložení na betonové patky. To je jak prodlužovák někam na zahradu a ne mezistátní plynovod. Pár kilometrů dálnice od Lovosic k Teplicím už deset let zdržují průtahy ekologů, zatímco více než sto kilometrů potrubí pro cizí země se tu objevilo ve vší tichosti během jediného léta…